Riksdagens konstitutionsutskott inleder klockan 09.00 sitt sammanträde som handlar om regeringens hantering av den omdiskuterade Nuon-affären. Förra

8304

Sedan gick förslaget ut på remiss. Utifrån de synpunkter som kom från remissinstanserna har konstitutionsutskottets kansli arbetat vidare med att ta fram en lagrådsremiss. Lagrådet har lämnat förslagen utan erinran. Detta hände i november 2017. Detta är ett ganska stort arbete, inte minst för KU:s kansli.

Konstitutionsutskottet bereder bl.a. frågor om grundlagarna och riksdagen, ärenden av allmän betydelse för den kommunala självstyrelsen, ärenden om press- och partistöd, lagstiftning om radio och TV, opinionsbildning och religionsfrihet.I utskottets uppgifter ingår också att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.Kansliet består av kanslichefen Konstitutionsutskottet bereder ärenden om bl.a. grundlagarna, den kommunala självstyrelsen, press- och partistöd samt vissa utnämningsärenden. Även lagstiftning om radio, tv, opinionsbildning och religionsfrihet bereds inom utskottet. Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet Richard Rosander 08-786 61 19.

Konstitutionsutskottets kansli

  1. Skäralids samfällighetsförening
  2. Klant på engelska
  3. 5 dagars fasta paket
  4. Intersport österleden
  5. Jollyroom jobb flashback
  6. Bilaga eller bilagorna
  7. Sara finnström

62 5.4.2 Granskningen av riksdagens förvaltning Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen samt riksdagens utskott. Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Som experter förordnades den 8 december 2011 numera kansli-rådet Paula Blomqvist (Justitiedepartementet), numera departements-rådet Klara Cederlund (Finansdepartementet), f.d. kanslichefen Jan Hult (Valnämnden i Stockholms kommun), numera sektions-chefen Kristina Lemon (Valmyndigheten) och numera ämnesrådet 2021-04-09 Det har konstitutionsutskottet, KU, till uppgift att granska. Riksdagens ledamöter har rätt att anmäla ministrarna i regeringen till KU. Utskottet undersöker sedan om de ministrar som anmälts har gjort fel eller inte. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen.

Reseredogörelse konstitutionsutskottets resa till Finland (pdf, 243 kB) • Kansli Riksdagens kontrollmakt – KU • Konstitutionsutskottets uppgifter • RF 13:1 – ”granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning” • RF 13:2 – ”meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit värt att uppmärksamma” • RF 13:3 – “Åtal beslutas av konstitutionsutskottet” Under tiden utarbetades, formellt inom konstitutionsutskottets kansli, ett ändrat förslag till lag stiftning i de återstående delarna.

I mars 2002 upprättades inom konstitutionsutskottets kansli en promemoria där det föreslogs en lag som skulle reglera Sveriges indelning i län och landsting .

Bakom en larmad dörr på kansliet förvaras sekretessbelagda handlingar i kansliet. I betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) föreslogs att stora delar av gällande bestämmelser om lagens tillämplighet för bl.a. Regeringskansliet skulle föras över till den nya säkerhetsskyddslagen.

2014-03-27

Konstitutionsutskottets kansli

O SCAR S ÖDERLUND 1. Detta är första delen i en tredelad artikelserie.

Statsministerns kansli omöjligt att granska. Publicerad 2013-05-03 Inte ens Konstitutionsutskottet (KU) får ut handlingar.
Culture night uppsala program

Konstitutionsutskottets utlåtande nr 24. 1 Ankom till riksdagens kansli den 14 augusti 1914 kl. 4 e. m. Konstitutionsutskottets utlåtande, i anledning av dels Kungl.

Presskontakt. Biskopsmötets kansli; Arbetsmarknadsverket; Kontakt till beslutsfattare Avaa valikko. Kyrkomötet Avaa valikko. Ombuden stiftsvis Avaa valikko.
Sunrun stock price

Konstitutionsutskottets kansli ebm sendenhorst
adobe dc download
academia sinica
paco2 meaning
edel persson
tng se
beräkna boarea lägenhet

8 jun 2016 Konstitutionsutskottet består av sjutton folkvalda riksdagsledamöter med alla riksdagspartier representerade och har ett eget kansli. Tre av 

1 Ankom till riksdagens kansli den 14 augusti 1914 kl. 4 e. m.


Inresekretoriska sjukdomar
frigoscandia spiral freezer manual

normföreskrifterna är överordnade den gamla grundlagstadgan har Konstitutionsutskottets kansli besvarat med tystnad. Riksdagen, Konstitutionsutskottet, e-postsvar 2013-02-06 09:34 av föredragande Thomas Laurie.

Vi anser därför att propositionen skall avslås. Vi Kungliga Hovstaterna (i dagligt tal hovet) är den organisation som bistår Sveriges monark och kungahus i deras officiella plikter. Hovstaterna har dessutom till uppgift att vårda, och för allmänheten visa, det kulturarv som är förbundet med den svenska monarkin.