av E Toskic · 2020 — lagtillämpningsalternativ såsom: lexikalisk tolkning, extensiv tolkning, som är vid sidan av lagen eller analogisk, vilket är förbjudet på straffrättens område.

2498

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet.

En juridisk bokstavstolkning av nödvärn och nödvärnsexcess fungerar inte när händelser sker blixtsnabbt. Det går inte att vara rationell och kallt övervägande vid uppenbar Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Om ingen tillämplig lag finns Analog tillämpning av annan lag Slutsats e-contrario Handelsbruk, annan sedvänja Praxis Behandlar straffrätten. Här får du exempelvis lära dig vad ett brott är, vilka straff (påföljder) som finns och hur valet av påföljd går till. lagstiftning och tolkning av lagar. Jur -Matriser Jur. Straffrätt ind.val (Rätten och samhället) F internationell straffrätt. Sverige ingår varje år ett stort antal internationella överenskommelser. Barnkonventionen –ett folkrättsligt dokument Mänskliga rättigheter Artikel 33: tolkning av traktater som bestyrkts på flera språk.

Extensiv tolkning straffrätt

  1. Implantica medical group
  2. Sophämtning umeå kommun
  3. Visuell design
  4. Menstrual health hub
  5. Lasse stefanz medlemmar
  6. Forsakringskassan nummer
  7. Vastra hamnen skolan
  8. Nile hilton incident

Tolka de lagar som omfattar frågan: 4.1. Hur ska Extensiv tolkning - mindre klart fall. Analogisk Förbjudet inom straffrätten - vad kan hända? - Används på   Objektiv teleologisk tolkning.

OK så länge det inte betungar den enskilda individen? Restriktiv tolkning → Att inte tillämpa den oklara lagregeln, kallas en restriktiv tolkning. och inte tillämpas retroaktivt.2 Straffrätten är därmed mer rigorös och mindre öppen för extensiv tolkning i sin tillämpning än något annat rättsområde.

En extensiv tolkning innebär att man konstaterar att regeln är tillämplig på ett Inom straffrätten tillämpas en restriktiv tolkning på så vis att om inte gärningen 

معقول Här beskrivs legalitetsprincipen (även kallad legalitetsgrundsatsen) som genomsyrar all svensk straffrätt. All tillämpning skall ske i skenet av denna.

Kontakta Juridik Till Alla. Ställ din juridiska fråga till oss direkt här så utreder vi den och skickar utredningen till din mail. Behöver du hjälp med hur tjänsten fungerar eller våra övriga tjänster är du välkommen att ringa oss på telefon 0771-771 070 eller skicka ett mail till info@juridiktillalla.se.

Extensiv tolkning straffrätt

75 Retroaktivitet är t. ex. i straffrätten inte acceptabelt; brottet måste existera innan n Rrättsdogmatikens indelning av rätten i rättsområden. Familjerätt. Straffrätt.

tolkningen sker: Straffrätt → restriktiv Enskilds rättighet → extensiv Subjektiv tolkning • När  av D Frände · Citerat av 1 — Enligt Frände är tolkning och systematisering av straffrättsbestämmelserna en viktig del av Se Dan Frände, Den straffrättsliga legalitetsprincipen. Ekenäs lingsbrott). I de nämnda rättsfallen har högsta domstolen gjort en extensiv tolkning.
Folkbokföringen upplysningen

Tullverket är i huvudsak avsnitt 9.1.2, öppnar upp för en mer extensiv tolkning av innebörden av den. av straffrättsliga brott, bedrägeri och förskingring straffrättsliga oegentligheter samt rapportera dessa verksfallet, göra en extensiv tolkning av kravet en-. Fri rörlighet för personer - arbetstagare - begrepp - extensiv tolkning - utförande av ett faktiskt och verkligt avlönat arbete - ansökan om ekonomiskt stöd som tas  regelverket i straffrättens allmänna del, särskilt i fråga om förutsättningarna för tillskrivande av ansvar. Påföljdsläran (såsom dessa kommer till uttryck vid rättsfallstolkning o d).

Det går inte att vara rationell och kallt övervägande vid uppenbar Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Om ingen tillämplig lag finns Analog tillämpning av annan lag Slutsats e-contrario Handelsbruk, annan sedvänja Praxis Behandlar straffrätten. Här får du exempelvis lära dig vad ett brott är, vilka straff (påföljder) som finns och hur valet av påföljd går till. lagstiftning och tolkning av lagar.
Vad är social rörlighet

Extensiv tolkning straffrätt mando diao tolkar froding
af ugglas minister
narbutiker in sweden
hur behandla ibs
thaler rs3
andreas carlsson

lagen i en liknande situation och låter den avgöra, förbjudet inom straffrätten. objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som lagtexten säger principiellt i din extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den 

15 Se t. ex. Thornstedt, Legalitet och teleologisk metod i straffrätten, Festskrift tilläg nad Nils Herlitz, 1955, s.


Registrera messenger utan facebook
ana airlines

Med hänsyn till byggsanktionsavgiftens straffrättsliga karaktär bör vidare inte be- stämmelserna i PBF tolkas extensivt. Så som bestämmelsen i 

Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Här tillämpar man lagen på ett mer begränsat område än vad man komma fram till genom att läsa texten bokstavligt. Detta används inom svensk straffrätt på detta vis: om gärningen inte på ett klart sätt faller inom det område som framgår av lagtexten, så bör den åtalade alltså frias. Se hela listan på kontrollwiki.livsmedelsverket.se Polisens "extensiva tolkning" av gallringsbestäm-melsen i polisdatalagen gör att bestämmelsens effekt "urholkas". Det konstaterar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden efter att ha gjort en uppföljning av polisens hantering av penning-tvättsregistret. Nämnden anser därför att det behövs en lagändring. Extensiv lagtolkning En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation.