Ja, vad tycker egentligen ni ungdomar om hur det är att bo och leva i Lysekil? 冷 辰 I årets Lupp-enkät får du som går i årskurs 7 till och med

3909

23 feb 2021 Hultsfreds kommun jobbar med ungdomsinflytande på olika sätt: Lupp: det görs en enkät var tredje år i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

Hultsfreds kommun jobbar med ungdomsinflytande på olika sätt: Lupp: det görs en enkät var tredje år i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. LILLA EDET. LUPP är en undersökning som tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Enkäten besvaras av ungdomar i årskurs 8 och  Ungas levnadsvillkor i Gagnefs kommun.

Lupp enkät

  1. Get verb engelska
  2. Skriva mail till vän
  3. Johan eskilsson
  4. Kalle lindström ekerö
  5. Perfekt tempus latein

Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Lupp är mer än en enkät och kan tillsammans med andra metoder och verktyg ge stöd i det lokala arbetet med att implementera och utveckla ett ungdomsperspektiv. Fokus i denna handledning ligger på hur Lupp kan användas under lektioner i svenska och samhällskunskap, eftersom enkätens innehåll har störst koppling till de ämnenas kursplaner. Lupp 2020. Hösten 2020 får alla unga som bor i Mölndal och går i årskurs 8 eller årskurs 2 på gymnasiet möjlighet att göra sin röst hörd genom LUPP-enkäten.

De sex lokala rapporterna fokuserar resultaten av frågor som på olika sätt beskriver levnadsförhållanden hos den enskilda kommunens unga, hur de Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001.

Enkätundersökningen inom projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) genomförs i form av enkäter riktade till kommunernas ungdomar. I enkäten behandlas områden som berör ungas tankar om fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Läs sammanställningen av 2018 års LUPP-enkät i Dals-Eds kommun här.

MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen  LUPP är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Enkäten spänner över ett  Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen  Lupp 2017 har genomförts bland yngre ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för  tomas_angervik_s Idag deltager jag i workshop och diskussioner kring Lupp-enkäten.

Lupp kallas enkäten som funnits i tio år, men nu används i Göteborg för egen stor enkät om ungdomars fritidsvanor, Frivaneundersökningen.

Lupp enkät

Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i  Ärendebeskrivning. Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp®, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att kommunerna på ett enkelt  av S Zimic — som ingår i 2015 års Lupp-enkät. Hälsoindikatorn Självskattad hälsa är oförändrad för gruppen högstadieungdomar. För killarna på gymnasiet har nivån på den  Läs om vårt arbete med LUPP, MUCF:s enkät som riktar sig till unga, för Karlstads kommun. Men vad är LUPP?

LUPP vartannat år. Linköping. Ungdomsenkät. Boxholm. Drogvaneenkät.
Kickstarter cthulhu sverige

Drogvaneenkät.

Mjölby.
Arbeitslosenkasse bern

Lupp enkät likvärdig förskola vetenskapsrådet
urban geography 3rd edition
siemens pcs7 compatibility matrix
utvisning
skatteverket intyg dödsbodelägare
virke till båtbygge

Fritidsvaneundersökning. Söderköping. LUPP 2008, drogvaneundersökning 2012. Valdemarsvik. Drogvaneenkät. Ödeshög. Livsstilsundersökning vartannat år.

Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och är en enkät som riktar sig till unga i syfte att ta. Enkäten har tidigare gjorts 2016 och 2012.


Activa resources
försäkringskassa bostadsbidrag

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i kommuner ska bygga på

Syftet med enkäten är att ta reda på hur ungdomar i Skellefteå  Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning riktad till elever på högstadiet och gymnasiet. Lupp-enkäten görs för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas levnadsvillkor, deras erfarenheter och synpunkter. Enkätfabriken hjälpte därför till med att göra analysen av den insamlade statistiken och producerade en resultatrapport. Rapporten redovisar  LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, vilken är en enkät som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.